FRIVILLIGBETINGELSER

Sørøyrocken forventer at du er ditt ansvar bevisst og forholder deg til det frivillige arbeidet på festivalen med samme samvittighetsgrunnlag som hos andre arbeidsgivere.

SØRØYROCKEN ER PLIKTET TIL Å GI DEG

 • festivalpass eller dagspass etter arbeidsmengde

 • gratis camp-pass​

 • mat og drikke når du er på vakt​

 • Sørøyrockens mannskaps-skjorte​

 • beskjed om når og hvor du skal møte opp​

 • nødvendig informasjon og opplæring i arbeidet du skal utføre​

 • en kontaktperson som er ansvarlig for ditt arbeidsområde

DITT ANSVAR OG DINE RETTIGHETER SOM FRIVILLIG
 

 • Informasjonen du oppgir ved registrering er korrekt. 

 • Når du har registrert deg som frivillig på Sørøyrocken, forplikter du deg til å gjøre ditt ytterste for å si ifra til oss på et så tidlig tidspunkt som mulig, og senest to uker før festivalen, hvis du ikke har mulighet til å stille som frivillig likevel. Etter dette må legeerklæring el.l. fremvises.

 • Du er i god nok fysisk form til å utføre oppgavene du ønsker deg, og gir beskjed ved registrering dersom det er enkelte oppgaver du tror du ikke klarer pga. din helsetilstand. 

 • Dersom du skal motta gratis festivalpass jobber du to vakter på totalt 12–16 timer. 

 • Dersom du skal motta gratis dagspass jobber du en vakt på totalt 6–8 timer. 

 • Du skal ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler når du møter på vakt. Du skal heller ikke nye rusmidler så lenge du har på deg mannskaps-skjorta. Ved brudd på dette vil du bli nektet å jobbe og vil bli etterfakturert for tilsvarende oppsatt arbeidsmengde (festivalpass eller dagspass). 

 • Som frivillig er du forpliktet til å møte presist til arbeidsøktene. Ved fravær skal du snarest gi beskjed til en av frivilligkoordinatorene eller til ansvarlig kontaktperson for ditt område. 

 • Sørøyrocken forventer at du viser stå-på-vilje, og er med på å skape et godt arbeidsmiljø.

 • Som frivillig skal du ikke gi uttalelser til pressen på vegne av arrangør. 

 • Mannskaps-skjorten skal du kun ha på når du er på vakt. Du kan bruke t-skjorten så mye du vil etter festivalen. 

 • Som frivillig representerer du festivalen under hele avviklingsperioden, ikke bare på de avtalte vaktene. Du er forpliktet til å melde fra til nærmeste vakt dersom du observerer avvik, eksempelvis mindreårige med alkohol, overstadig berusede personer eller situasjoner som innebærer potensielle brann- eller personskader.

 • Den frivilliges akkreditering er personlig og skal ikke overdras til andre, og du kan bli fratatt din akkreditering og bortvist fra området ved brudd på dette. 

 • Frivillige skal sette seg inn i sin arbeidsinstruks og nødvendige sikkerhetsinstrukser, og ta kontakt med sin kontaktperson hvis de opplever at de ikke har fått nødvendig informasjon eller instrukser for å innhente dette.

 • Vi gjør oppmerksom på at Sørøyrocken forbeholder seg retten til etterfakturering av dags- eller helgepass ved brudd på disse betingelsene.

Send en e-post til frivillig@soroyrocken.no hvis du lurer på noe!