top of page

FRIVILLIGBETINGELSER

Sørøyrocken forventer at du er ditt ansvar bevisst og forholder deg til det frivillige arbeidet på festivalen med samme samvittighetsgrunnlag som hos andre arbeidsgivere.

SØRØYROCKEN ER PLIKTET TIL Å GI DEG

 • festivalpass eller dagspass etter arbeidsmengde

 • gratis camp-pass​

 • mat og drikke når du er på vakt​

 • Sørøyrockens mannskaps-skjorte​

 • beskjed om når og hvor du skal møte opp​

 • nødvendig informasjon og opplæring i arbeidet du skal utføre​

 • en kontaktperson som er ansvarlig for ditt arbeidsområde

DITT ANSVAR OG DINE RETTIGHETER SOM FRIVILLIG
 

 • Informasjonen du oppgir ved registrering er korrekt. 

 • Når du har registrert deg som frivillig på Sørøyrocken, forplikter du deg til å gjøre ditt ytterste for å si ifra til oss på et så tidlig tidspunkt som mulig, og senest to uker før festivalen, hvis du ikke har mulighet til å stille som frivillig likevel. Etter dette må legeerklæring el.l. fremvises.

 • Du er i god nok fysisk form til å utføre oppgavene du ønsker deg, og gir beskjed ved registrering dersom det er enkelte oppgaver du tror du ikke klarer pga. din helsetilstand. 

 • Dersom du skal motta gratis festivalpass jobber du to vakter på totalt 12–16 timer. 

 • Dersom du skal motta gratis dagspass jobber du en vakt på totalt 6–8 timer. 

 • Du skal ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler når du møter på vakt. Du skal heller ikke nye rusmidler så lenge du har på deg mannskaps-skjorta. Ved brudd på dette vil du bli nektet å jobbe og vil bli etterfakturert for tilsvarende oppsatt arbeidsmengde (festivalpass eller dagspass). 

 • Som frivillig er du forpliktet til å møte presist til arbeidsøktene. Ved fravær skal du snarest gi beskjed til en av frivilligkoordinatorene eller til ansvarlig kontaktperson for ditt område. 

 • Sørøyrocken forventer at du viser stå-på-vilje, og er med på å skape et godt arbeidsmiljø.

 • Som frivillig skal du ikke gi uttalelser til pressen på vegne av arrangør. 

 • Mannskaps-skjorten skal du kun ha på når du er på vakt. Du kan bruke t-skjorten så mye du vil etter festivalen. 

 • Som frivillig representerer du festivalen under hele avviklingsperioden, ikke bare på de avtalte vaktene. Du er forpliktet til å melde fra til nærmeste vakt dersom du observerer avvik, eksempelvis mindreårige med alkohol, overstadig berusede personer eller situasjoner som innebærer potensielle brann- eller personskader.

 • Den frivilliges akkreditering er personlig og skal ikke overdras til andre, og du kan bli fratatt din akkreditering og bortvist fra området ved brudd på dette. 

 • Frivillige skal sette seg inn i sin arbeidsinstruks og nødvendige sikkerhetsinstrukser, og ta kontakt med sin kontaktperson hvis de opplever at de ikke har fått nødvendig informasjon eller instrukser for å innhente dette.

 • Vi gjør oppmerksom på at Sørøyrocken forbeholder seg retten til etterfakturering av dags- eller helgepass ved brudd på disse betingelsene.

Send en e-post til frivillig@soroyrocken.no hvis du lurer på noe!

bottom of page